Шахтарський район. Відділ освіти Шахтарської РДА

 

ТЕХНОЛОГІЇ 10 клас


Classes: 
Only pupils of the school and these classes have access to the course.Базовий модуль “Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини” сприяє оволодінню провідних засад проектно-технологічної діяльності з елементами пошукової діяльності, розвитоку творчого та критичного мислення, формуванню вмінь не лише знаходити потрібні знання, а й застосовувати їх на практиці для досягнення поставлених завдань, що є основою виробничої діяльності людини.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Course structure

Part 1. Вступ


розширюємо і поглиблємо знання про проектну технологію, як інструмент для розв’язання виробничих і життєвих проблем

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 2. Проектна технологія як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини


передбачає поглиблення, розширення, систематизацію знань про основи проектної технології в умовах сучасного виробництва та життєдіяльності людини

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 3. Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності


вдосконалюємо уміння шукати необхідну інформацію, застосовуючи різні джерела інформації та пошукові системи Інтернету

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 4. Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності


оволодіваємо системою знань про дизайн, технології створення дизайн-проекту, вміннями розробляти проектно-технологічну документацію, використовуючи ту інформацію, яку знайшли і яка відповідає темі проекту

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 5. Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини


спрямований на вивчення старшокласниками глобальних проблем людства, техногенний вплив людини та провідні природоохоронні технології

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 6. Економічний аналіз проекту


передбачає проведення економічного та маркетингового обґрунтування проекту

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 7. Проектування професійного успіху


виконують життєво значимий для випускників школи творчий проект “Моя професійна кар’єра”

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)