Шахтарський район. Відділ освіти Шахтарської РДА

 

Як створити власне висловлення?


Стоимость (грн.):  Бесплатный

Зарегистрировано учеников: 10

Підвищити оцінку з ЗНО допоможе твір або власне висловлення. Завдання перевіряє уміння створити текст на дискусійну тему за певний час, загальні знання й уміння правильно формулювати тезу, переконливо її аргументувати, логічно й зрозуміло викладати думки, робити висновок, доречно вживати слова, грамотно оформлювати написане. Лише за дотримання структури твору можна отримати додаткові бали.

Лекция Лекций (5)
Задание Заданий (8)Состав курса

Часть 1. Що таке роздум. Види роздумів. Будова твору-роздуму.

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Способи створення роздумів. Види роздумів. Частини твору-роздуму.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (3)Часть 2. Будова твору-роздуму

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Теза. Аргументи. Приклади. Висновок.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (2)Часть 3. Вимоги до власного висловлювання

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Написання власного висловлювання - завершальний етап роботи на зовнішньому незалежному оцінюванні, мета якого - перевірити засвоєння учнями комунікативної лінії програми та сформованість їхньої мовленнєвої компетенції. Щоб отримати високий бал за власне висловлювання, потрібно знати основні вимоги, які до нього висуваються.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)Часть 4. Текст

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Що таке текст? як повязані частини тексту?

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)Часть 5. Мовні засоби міжфразового зв’язку

Стоимость (грн.):  Бесплатный

За допомогою мовних засобів міжфразового зв’язку речення в тексті організовані в єдине ціле.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)