RulesОцінювання здійснюється за 5 -ти бальною шкалою