Шахтарський район. Відділ освіти Шахтарської РДА

 

Catalog of courses

BiologicalSciences
Як створити власне висловлення?
Літвінова Тетяна Вікторівна
Free
Parts number: 5

Підвищити оцінку з ЗНО допоможе твір або власне висловлення. Завдання перевіряє уміння створити текст на дискусійну тему за певний час, загальні знання й уміння правильно формулювати тезу, переконливо її аргументувати, логічно й зрозуміло викладати думки, робити висновок, доречно вживати слова, грамотно оформлювати написане. Лише за дотримання структури твору можна отримати додаткові бали.

Lection number Lections of (5)
Tasks number Tasks of (8)

 

InformationTechnology
Основи мультимедіа
Сідєльник Сергій Олександрович
Free

Ефективне використання сучасних засобів інформатизації в загальній середній освіті неможливе без відповідної підготовки і перепідготовки шкільних учителів. Якою б не була оснащеність шкіл комп'ютерною технікою, доступом до світових телекомунікаційних систем, сучасними електронними виданнями і ресурсами практичний ефект від використання усіх цих інновацій буде мінімальним без наявності відповідних знань, умінь і мотивації у педагогів.Їх навчання стає найважливішим державним завданням, що визначається в законі України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», вирішується в комплексних програмах, пов'язаних з інформатизацією освіти, Державній цільовій програмі «Сто відсотків», Одним з напрямів підвищення кваліфікації учителів повинне стати їх знайомство з найбільш поширеними і ефективними, з точки зору використання в освіті, інформаційними ресурсами і технологіями. У переліку таких ресурсів і технологій одне з головних місць посідає мультимедіа.Розвиток індустрії інформаційних послуг сфери освіти, що включає виробництво і публікацію навчально-методичних мультимедіа-матеріалів для педагогів, разом із створенням і розвитком телекомунікаційних структур окремих освітніх установ і галузі в цілому складає основу формування інфраструктури інформатизації освіти.Учителі повинні опанувати багатозначність поняття мультимедіа і специфіку педагогічного застосування мультимедіа в усіх її значеннях, а саме в якості технології, що описує порядок розробки, функціонування і застосування засобів обробки інформації різних типів, продукції, створеної на основі мультимедійної технології, мультимедійної комп'ютерної програми, комп'ютерного апаратного забезпечення, особливого узагальнюючого виду інформації, що об'єднує в собі інформацію різних типів.

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
Free
Parts number: 4

Мета курсу: розкрити сучасні наукові підходи до освітньої діяльності дітей дошкільного вікуу світлі Базового компоненту дошкільної освіти.

Lection number Lections of (5)

 

Business
Квадратні рівняння
Рагулина Ольга Васильевна
Free
Parts number: 1

Поглиблене вивчення теми "Квадратні рівняння"

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (6)

 

Miscellaneous
Розв'язування рівнянь та нерівностей
Паламарюк Анастасія Олесандрівна
Free
Parts number: 5

Мета курсу: реалізація основних положень концепції профільного навчання в старшій школі, організація самоосвітньої діяльності учнів. Курс складається з п'яти тематичних модулів, кожен з яких містить основні теоретичні відомості, довідковий матеріал, як проміжний етап між вивченою теорією та самостійним виконанням практичних завдань, приклади розв’язання рівнянь і нерівностей, домашнє завдання. Система домашніх вправ подана в трьох рівнях (кожному учню запропоновано 5 завдань: по два завдання середнього та достатнього рівнів та одне завдання високого рівня. У кожному модулі є орієнтири для пошуку відповідної літератури. Даний самоосвітній курс дозволяє виробити навички та вміння у розв'язанні рівнянь і нерівностей різними методами, якісно підготуватися до зовнішнього незалежного тестування з математики (це передусім методи розв'язування рівнянь і нерівностей, що містять знак модуля, рівнянь і нерівностей з параметрами). Курс можуть переглядати лише користувачі, зареєстровані на порталі "Класна оцінка" зі статусом "Учень".

Lection number Lections of (6)
Tasks number Tasks of (12)

 

Miscellaneous
Физика. Электрическая цепь
Гаман Ирина Николаевна
Free
Parts number: 4

Разделы курса: 1.Электродвижущая сила 2.Закон Ома для полной цепи. 3.Работа, мощность электрического тока. 3.Правила Кирхгофа

Lection number Lections of (4)
Tasks number Tasks of (1)

 

Physics
Вирусология и биотехнология
Шаповалов Олег Алексеевич
Free
Parts number: 2

Основная цель преподавания дисциплины - формирование у учеников научного мировоззрения о природе вирусов, об их роли в общебиологических процессах и в патологии животных. В настоящее время вырос относительный удельный вес вирусов в инфекционной патологии человека и животных, а против многих вирусных болезней, в отличие от бактериальных инфекций, еще не создано средств диагностики, лечения и специфической профилактики. В связи с этим вирусология есть одной из ведущих и профилирующих дисциплин медико-биологических и ветеринарных наук. Содержимое дисциплины включает разделы по общей и частной вирусологии.

Lection number Lections of (1)

 

Humanities
Політична карта світу
Лущик Татьяна Владимировна
Free
Parts number: 3

Навчальний предмет: соціально-економічна географія світу, 10 клас. Дистанційний курс «Політична карта світу». Тривалість курсу: 6 тижнів (12 годин). Дистанційний курс складається з трьох модулів: «Політична карта світу та її формування», «Системи країн. Типологія держав», «Міжнародні організації». Цілі курсу: дати глибокі теоретичні основи з теми курсу, удосконалити вміння учнів аналізувати, узагальнювати, демонструвати й оцінювати результати своєї діяльності, прищепити практичні навички самоорганізації та використання сучасних інформаційних технологій у навчанні, показати важливість застосування набутих знань на практиці.

Lection number Lections of (3)
Tasks number Tasks of (5)

 

Business
Математика - це цікаво!
Федорова Инна Пантелеевна
Free
Parts number: 1

Цікаві факти про математичні відкриття, математиків, інформація про математичні задачі та способи їх розв'язування.

Lection number Lections of (1)

 

InformationTechnology
Free
Parts number: 1

Рассмотрен раздел решения задач по теме “Целые числа”. Как показывает практика работы с учащимися, ученик воспринимает целое число, как единое целое, а не набор цифр, с которыми можно совершать различные операции. Имея набор таких задач, можно раскрыть отдельные темы программирования достаточно качественно. Особенно это помогает при подготовке учащихся к олимпиадам. Преимуществом такого подхода является конструирование задач из минимального количества инструкций, а также достаточно простая “ручная” прокрутка программы, что немаловажно для понимания задачи.Курс рассчитан на10 часов. Разбит на 4 модуля. Подготовлен для учеников 8-9 классов. Данный курс является одним из элементов подготовки к олимпиаде и посвящен решению более понятных для начинающих "олимпиадников" задач на работу с целыми числами.Начальные требования к учащимся : знание основ алгоритмизации и программирование. Ориентирован на знание конструкций языка Паскаль. Предусмотрено решение задач различного уровня сложности. Приводятся примеры решения олимпиадных задач.

Lection number Lections of (5)
Tasks number Tasks of (8)