Шахтарський район. Відділ освіти Шахтарської РДА

 

Використання інноваційних освітніх технологій у дошкільній освітіМета курсу: розкрити сучасні наукові підходи до освітньої діяльності дітей дошкільного вікуу світлі Базового компоненту дошкільної освіти.

Лекция Лекций (5)Состав курса

Часть 1. Вступ до курсу


Ознайомлення учасників з метою, завданнями та структурою курсу

Лекция Лекций (3)


Лекция Вступ до курсу
Мотивація педагогів для роботи за дистанційним курсом

Лекция «Основні характеристики особистісно-орієнтованої освіти»
Лекція акцентує увагу на основних характеристиках особистісно-орієнтованої освіти»

Лекция «Особливості навчальної діяльності сучасних дітей дошкільного віку»
 вміти визначати особливості організації навчального процесу в сучасному ДНЗ з урахуванням потреб кожної дитини вчитись узгоджувати форми роботи з базовими потребами дітей вправляти у набутті професійних навичок засобами самостійної та практичної діяльності


Часть 2. ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНО-АНАЛІТИЧНИХ ВМІНЬ ПЕДАГОГІВ В ПРОЦЕСІ КОМЕНТОВАНОГО ПЕРЕГЛЯДУ ФРАГМЕНТІВ ЗАНЯТЬ У ВІДЕОЗАПИСУ


Завдання теми: 1. вміти визначати особливості організації навчального процесу в сучасному ДНЗ з урахуванням потреб кожної дитини 2. формувати критичність професійного мислення 3. розвиток вмінь обґрунтовувати доцільність певної моделі поведінки вихователя, виокремлювати ті чи інші його професійно-особистісні якості 4. вправляти у набутті професійних навичок засобами самостійної та практичної діяльності на основі алгоритму рефлексивно-аналітичної діяльності

Лекция Лекций (2)


Лекция «Рефлексія як базовий психологічний механізм педагогічного розуміння освітньої діяльності»
Очікувані результати:Будуть сформовані- навички командної роботи- вміння співвідносити досвід, що аналізується, з особистим, бачити свої помилки, шукати засоби їх корекції

Лекция «Основні характеристики особистісно-орієнтованої освіти»
Лекція акцентує увагу на основних характеристиках особистісно-орієнтованої освіти»


Часть 3. Використання інноваційних технологій для підготовки керівників-менеджерів


Розвинути компетентність керівника, який:- має знати теорію ситуативного лідерства і може співвіднести її із слабкими і сильними сторонами власного стилю лідерства;- має бути здатним говорити з іншими про власний стиль лідерства і комунікації;- має навички надання й отримання зворотного зв`язку;- розвиває інші стилі лідерства, відмінні від власного;

Лекция Лекций (0)Часть 4. «Від творчого педагога до творчої дитини»


Завдання теми: вдосконалювати твор¬чі здібності педагогів; викликати інтерес до проблеми використання передових освітньо-виховних технологій розвитку творчості педа¬гогів, дітей, батьків.

Лекция Лекций (0)