Шахтарський район. Відділ освіти Шахтарської РДА

 

Як створити власне висловлення?


Вартість (грн.):  Безкоштовний

Зареєстровано учнів: 10

Підвищити оцінку з ЗНО допоможе твір або власне висловлення. Завдання перевіряє уміння створити текст на дискусійну тему за певний час, загальні знання й уміння правильно формулювати тезу, переконливо її аргументувати, логічно й зрозуміло викладати думки, робити висновок, доречно вживати слова, грамотно оформлювати написане. Лише за дотримання структури твору можна отримати додаткові бали.

Лекція Лекцій (5)
Завдання Завдань (8)Склад курсу

Частина 1. Що таке роздум. Види роздумів. Будова твору-роздуму.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Способи створення роздумів. Види роздумів. Частини твору-роздуму.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (3)Частина 2. Будова твору-роздуму

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Теза. Аргументи. Приклади. Висновок.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 3. Вимоги до власного висловлювання

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Написання власного висловлювання - завершальний етап роботи на зовнішньому незалежному оцінюванні, мета якого - перевірити засвоєння учнями комунікативної лінії програми та сформованість їхньої мовленнєвої компетенції. Щоб отримати високий бал за власне висловлювання, потрібно знати основні вимоги, які до нього висуваються.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 4. Текст

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Що таке текст? як повязані частини тексту?

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 5. Мовні засоби міжфразового зв’язку

Вартість (грн.):  Безкоштовний

За допомогою мовних засобів міжфразового зв’язку речення в тексті організовані в єдине ціле.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)