Шахтарський район. Відділ освіти Шахтарської РДА

 

Розв'язування рівнянь та нерівностей


Вартість (грн.):  Безкоштовний

Курс без підтримки вчителя
Зареєстровано учнів: 36

Мета курсу: реалізація основних положень концепції профільного навчання в старшій школі, організація самоосвітньої діяльності учнів. Курс складається з п'яти тематичних модулів, кожен з яких містить основні теоретичні відомості, довідковий матеріал, як проміжний етап між вивченою теорією та самостійним виконанням практичних завдань, приклади розв’язання рівнянь і нерівностей, домашнє завдання. Система домашніх вправ подана в трьох рівнях (кожному учню запропоновано 5 завдань: по два завдання середнього та достатнього рівнів та одне завдання високого рівня. У кожному модулі є орієнтири для пошуку відповідної літератури. Даний самоосвітній курс дозволяє виробити навички та вміння у розв'язанні рівнянь і нерівностей різними методами, якісно підготуватися до зовнішнього незалежного тестування з математики (це передусім методи розв'язування рівнянь і нерівностей, що містять знак модуля, рівнянь і нерівностей з параметрами). Курс можуть переглядати лише користувачі, зареєстровані на порталі "Класна оцінка" зі статусом "Учень".

Лекція Лекцій (6)
Завдання Завдань (12)Склад курсу

Частина 1. Застосування властивостей функцій до розв'язання рівнянь

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Мета: Ознайомити учнів зі способами розв'язування рівнянь із використанням властивостей функцій

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 2. Метод інтервалів

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Узагальнити і систематизуватии ззнання учнів про нерівності з однією змінною та розв'язування їх методом інтервалів

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 3. Модуль у рівняннях та нерівностях

Вартість (грн.):  Безкоштовний

ознайомити учнів зі способами розв'язування рівнянь та нерівностей, що містять знак модуля

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 4. Параметр у рівняннях та нерівностях

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Мета: сформувати знання учнів про розв'язування рівнянь та нерівностей з параметрами

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (3)Частина 5. Рівносильні перетворення рівнянь

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Метою вивчення модуля "Рівносильні перетворення рівнянь" є узагальнення і систематизація знань про рівносильні перетворення рівнянь, рівняння-наслідки. Наданий матеріал дає змогу розглядати більш загальне поняття рівносильності, а саме, рівносильності на певній множині, ознайомитись з поняттям ОДЗ вихідного рівняння, поняттям стороннього кореня.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (3)