Шахтарський район. Відділ освіти Шахтарської РДА

 

Нормативно-правові документи

 

<td><center><h1>НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ</center><br>
</h1></td>
<td width="39"><img src="images/el_3.gif" width="39" height="32"></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="1"></td>
<td height="1" colspan="2" align="right" bgcolor="#FFFFFF"><img src="images/el_4.gif" width="29" height="1"></td>
</tr>
</table>
<table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td height="8" colspan="3" valign="top"><img src="images/spacer.gif" width="1" height="8"></td>
<td width="20" rowspan="2" bgcolor="#FFFFFF"><img src="images/spacer.gif" width="20" height="1"></td>
</tr>
<tr>
<td width="11" valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">
<p></p>
</div>

<div align="center"><img src="images/flag.gif" alt=""></div><div class="lnews">

<h2> НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІТИКУ ЩОДО ІНФОРМАТИЗАЦІЇ</h2>
<ul>
<li><a href='http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=74%2F98-%E2%F0'> Закон Верховної Ради України вiд 04.02.1998 № 74/98-ВР
''Про національну програму інформатизації''.</a></li>

<li><a href='http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1352-98-%EF'>Постанова Кабінету Міністрів України вiд 31.08.1998 р. № 1352
''Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації''.</a></li>

<li><a href='http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=928%2F2000'> Указ Президента України від 31.07.2000 р. № 928 ''Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні”..</a></li>
</ul>

<h2>НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЗАГАЛЬНУ ПОЛІТИКУ ЩОДО ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ.</h2>
<ul>
<li><a href='http://osvita.ua/legislation/other/2523'> Постанова КМУ від 13 липня 2004 р. № 905 «Про затвердження Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх,
професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін».</a></li>

<li><a href='http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0693290-05'>Наказ МОНУ від 06.12.2005 р. № 693 «Про проведення педагогічного експерименту щодо навчання майбутніх вчителів та вчителів
інформаційно-комунікаційним технологіям».</a></li>

</ul>

<h2>НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДОТРИМАННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ</h2>
<ul>
<li><a href='http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1587-14'> Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних»
від 23.03.2000 р. № 1587-ІІІ.</a></li>
<li><a href='http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=247-2002-%F0'>Розпорядження КМУ від 15.05.2002 р. № 247-Р “Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення
та боротьби з нелегальним його використанням”.</a></li>

<li><a href='http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1433%2D2003%2D%EF&p=1104834154869809'>Постанова КМУ від 10.09.2003 р. № 1433
“Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади”.</a></li>

<li><a href='http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0757-04'>Наказ МОНУ від 02.06.2004 р. № 433 “Про затвердження Положення про порядок організації та проведення апробації електронних
засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів ”.</a></li>

<li><a href='http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1569%2D04&p=1102333126614187'> Положення про Реєстр комп’ютерних програм»,
затверджене наказом МОНУ від 29.11.2004 р. №888.</a></li>

<li><a href='http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0009588-98'>ДСанПіН 5.5.6.009-98 «Влаштування і обладнання кабінетів,
комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на ПК»</a></li>

quot; height=gt;br /

quot; height=